جعفر بن محمد صغیر اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر بن محمد صغیر اصفهانی، از محدّثان اصفهان در قرن چهارم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابو محمّد جعفر بن محمّد معروف به «صغیر»، از محدّثان اصفهان در قرن چهارم هجری است. فقه را مطابق مذهب کوفیان آموخته و از محمّد بن عمر بن حفص، عبداللّه بن ابراهیم بن صبّاح و صحّاف روایت حدیث کرده است. وی در سال ۳۹۷ق وفات یافت.
[۱] اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۴۸.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۳۱۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۴۸.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۳۱۴.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۳۱.    
)

جعبه ابزار