جعفر بن محمد رفاعی کرانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر بن محمد رفاعی کرانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابو محمّد جعفر بن محمّد بن جعفر رفاعی کرانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری [و از اهالی محلّه کران اصفهان] است. از محاملی، ابن عقده و دیگران حدیث روایت می‌کند. وی در ماه صفر سال ۳۷۹ق وفات نموده است.
[۱] اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۴۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۴۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۲۹.    جعبه ابزار