جعفر بن محمد جاری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر بن محمد جاری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالفضل جعفر بن محمّد بن جعفر جاری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری است. وی از ابومطیع [محمّد بن عبدالواحد] صحّاف بصری استماع حدیث نموده است.
[جار=گار، از روستاهای شرق اصفهان به شمار می‌رود.]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۲، ص۹۴.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۲۸-۳۲۹.    جعبه ابزار