جعفر بن محمد ثقفی کوفی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر بن محمد ثقفی کوفی اصفهانی، از محدّثین عامّه در اصفهان می‌باشد.


معر فی اجمالی

[ویرایش]

جعفر بن محمّد بن سعید ثقفی کوفی از محدّثین عامّه است. در اصفهان ساکن بوده و از ابونعیم روایت نموده است. ابوحامد احمد بن جعفر بن سعید از او نقل حدیث کرده است.
[۱] اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۴۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۴۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۳۰.    جعبه ابزار