جعفر بن محمد تاجر یزدی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر بن محمد تاجر یزدی اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمّد جعفر بن محمّد بن جعفر تاجر یزدی، از محدّثین قرن چهارم هجری است. وی جهت اخذ حدیث به اصفهان آمده و از محمّد بن نُصیر و حاجب بن ابی‌بکر استماع حدیث نموده و سرانجام در ماه جمادی الآخر سال ۳۶۶ق وفات یافت.
[۱] اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۴۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۴۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۲۹.    جعبه ابزار