جعفر بن محمد اصفهانی (کاتب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر بن محمّد اصفهانی، از خطاطان و نویسندگان کتب در قرن دوازدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

جعفر بن محمّد اصفهانی از خطاطان و نویسندگان کتب در قرن دوازدهم هجری. جلد اجازات «بحارالانوار» علّامه مجلسی را به خط خود در سال ۱۱۸۶ق نوشته است. نسخه آن به شماره ۵۶۹ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است.
[۱] فهرست کتب اهدایی مشکات به دانشگاه، ج۵، ص۱۱۷۶.

[شاید او همان خطاط خط نسخ معاصر آقامحمّد‌کاظم واله اصفهانی که از او یاد کردیم باشد.]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فهرست کتب اهدایی مشکات به دانشگاه، ج۵، ص۱۱۷۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۲۸.    جعبه ابزار