جعفر بن محمد اصفهانی (خطاط)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر بن محمد اصفهانی، خطاط نسخ نویس در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

جعفر بن محمّد، خطاط نسخ نویس، در محرّم ۱۲۰۱ق کتاب «ترجمان اللّغه» میرزا محمّدیحیی بن محمّدشفیع قزوینی را جهت آقامحمّدکاظم واله اصفهانی نوشته است. نسخه به شماره ۲۴۹۰ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است.
[۱] مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست مرکزی دانشگاه تهران، ج۹، ص۱۲۵۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست مرکزی دانشگاه تهران، ج۹، ص۱۲۵۷.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۲۸.    جعبه ابزار