جعفر بن محمد احول صیرفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر بن محمد بن یونس احول صیرفی، از اصحاب امام رضا، امام جواد و امام‌ هادی (علیهم‌السّلام) و از محدثان عصر امام‌ هادی (علیه‌السّلام) بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

جعفر بن محمد بن یونس احول صیرفی، جزو اصحاب امام رضا، امام جواد و امام‌ هادی (علیهم‌السّلام) ذکر شده است. او از امام رضا
[۵] نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال، ج۲، ص۲۲۵.
و امام جواد (علیهما‌السّلام) روایت کرده و راویانی مانند احمد بن محمد بن عیسی، ابراهیم بن‌ هاشم، محمد بن حسین و محمد بن خالد برقی از وی روایت نقل کرده‌اند.
ابن داود او را فردی ثقه، لغوی و فاضل دانسته است. کتاب او النوادر می‌باشد و احمد بن محمد برقی و پدرش و احمد بن محمد بن عیسی آن‌را روایت کرده‌اند.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۸۸.    
۲. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۳، ص۲۴۱.    
۳. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۳۹۹.    
۴. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۴۱۲.    
۵. نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال، ج۲، ص۲۲۵.
۶. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۲۰.    
۷. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱۶، ص۸۶.    
۸. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة رجال، ص۴۶۱.    
۹. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۶۵.    
۱۰. ابن‌شهرآشوب، محمدعلی، معالم العلماء، ص۱۶۷.    
۱۱. تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ص۳۶۳.    
۱۲. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۱۸.    
۱۳. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۲۰.    
۱۴. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۴۳.    
۱۵. عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، ج۲، ص۱۲۳.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۲۲۳، برگرفته از مقاله «جعفر بن محمد بن یونس احول صیرفی».


جعبه ابزار