جسم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه جسم ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

جسم فلسفی، از اقسام‌ موجود بماهو موجود و از آن‌ جهت‌ که‌ دستخوش‌ تغییر می‌شود، موضوع‌ علم‌ طبیعی‌
جسم بسیط عنصری، هر یک از عناصر چهارگانه در حال خلوص و محوضت و عدم اختلاط با یکدیگر
جرم (ماده دارای جسمیت ملموس)، جرم به کسر جیم به معنای مواد دارای جسمیت
جسم تعلیمی، در مقابل جسم طبیعی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار