جرب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجرب به فتح جیم و را به معنای نوعی بیماری پوستی می باشد و از آن به مناسبت در باب حج نام برده‌اند.


جَرَب در لغت

[ویرایش]

در لغت به معنای گری، گال می باشد.

توضیح جرب

[ویرایش]

جرب نوعى بیمارى پوستى مسری ناشى از رشد انگلی خاص در نقاط مرطوب پوست مانند کشاله ران است که باعث خارش شدید مى‌شود.

احکام جرب

[ویرایش]

بنابر قول به حرمت خارج کردن خون از بدن براى محرم موارد ضرورى همچون خاراندن بدن براى مبتلا به جرب، استثنا شده است، هرچند منجر به بیرون آمدن خون گردد.
[۳] مناسک حج (مراجع)،۱۹۳ م ۴۵۲.

حیوان مبتلا به جرب (جَرباء) از قربانی حج کفایت نمى‌کند .پانویس

[ویرایش]
 
۱. الدروس الشرعیة، ج۱، ص۳۸۸.    
۲. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۴۰۸-۴۰۹.    
۳. مناسک حج (مراجع)،۱۹۳ م ۴۵۲.
۴. الدروس الشرعیة، ج۱، ص۴۳۷.    
۵. جواهر الکلام، ج۱۹، ص۱۴۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳،صفحه ۷۰.    


رده‌های این صفحه : حج | فقه | قربانی | محرمات احرام
جعبه ابزار