جذع (مراحل سنی چهارپایان)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجذع به فتح جیم و ذال به حیوانات در سنین خاصی گفته می شود که از اين عنوان در باب زکات و حج سخن رفته است.


جَذَع ( جَذَعه) در لغت

[ویرایش]

از مراحل سنّى در چارپایان.

بیان لفظ جذع

[ویرایش]

اطلاق جذع يا جذعه بر حیوان نسبت به نوع حيوانات، متفاوت است. به شتر در سن چهار سالگى و به بز در سن يک سالگى جذع يا جذعه گويند. ليکن کلمات اهل لغت در میش مختلف است.
برخى جذع را بر ميش هفت ماهه، اگر پدر و مادرش جوان باشند و هشت ماهه، اگر پیر باشند، اطلاق کرده‌اند. برخى ديگر جذع را ميش هشت ماهه و بعضى يک ساله دانسته‌اند. ليکن اکثر فقها آن را به ميش هفت ماهه تفسير کرده‌اند. اين قول به مشهور فقها نيز نسبت داده شده است.
در مقابل، برخى آن را به ميش يک ساله و برخى به شش ماهه تعريف کرده‌اند.

کمترین سن میش

[ویرایش]

بنابر قول مشهور کمترين سن ميش پرداختى به عنوان زکات شتر و گوسفند، جذع است و کم سن‌تر از آن کفايت نمى‌کند.

یک جذعه در زکات شتر

[ویرایش]

زکات شتر با نصاب ۶۱ نفر يک جذعه از آن است.

بالاترین سن در شتر برای زکات

[ویرایش]

بالاترين سن در شترى که به عنوان زکات از مال خارج مى‌گردد، جذعه است.

کفایت جذعه میش از قربانی حج

[ویرایش]

جذعه ميش از قربانی واجب در حج کفايت مى‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة،ج۱۲، ص۶۶-۶۸.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۲۴ و ۱۳۱-۱۳۲.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۱۹، ص۱۳۸-۱۳۹.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۳۰.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۱۱.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۲۴.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۹، ص۱۳۶-۱۳۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۶۳.    


رده‌های این صفحه : حج | زکات | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار