جذبی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجذبیِ اصفهانی فرزند عالی خان، از امرای شاه طهماسب صفوی می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

جذبیِ اصفهانی فرزند عالی خان، از امرای شاه طهماسب صفوی بوده و در غزل سرایی مهارت داشته است.
این بیت از اوست:
گر نه اش روز جزا وعده دیدار دهی ••••• در ته خاک، شهید تو تحمّل نکند
[۱] حسین‌صبا، محمدمظفر، تذکره روز روشن، ص۱۶۶.
[۲] نفیسی، سعید، تاریخ نظم و نثر، ج۲، ص۶۷۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسین‌صبا، محمدمظفر، تذکره روز روشن، ص۱۶۶.
۲. نفیسی، سعید، تاریخ نظم و نثر، ج۲، ص۶۷۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۷۶.    جعبه ابزار