جذام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از انواع بیماریهای عفونی جذام می باشد که از آن در بابهاى صلات، تجارت، نکاح، ظهار، عتق و قصاص سخن رفته است.


بیان لغوی جُذام

[ویرایش]

نوعى بیمارىِ عفونى مزمن می باشد.

بیان اصطلاحی جذام

[ویرایش]

جذام -که به آن خوره و آکله نیز گفته مى‌شود- بیماری عفونی مزمنى است که ضایعاتى در پوست، مخاط و اعصاب ایجاد مى‌کند. به فرد مبتلا به این بیمارى «جذامى» گویند.

احکام جذام

[ویرایش]


← امامت جماعت و جذام


امامت جماعت جذامى براى دیگران بنابر قول مشهور متأخران کراهت دارد. برخى، امامت جذامى را تنها براى غیر جذامى مکروه دانسته‌اند؛ بنابر این، امامت او براى دیگر جذامیان مکروه نخواهد بود.

← برده و جذام


مبتلا بودن برده به بیمارى جذام عیب به شمار مى‌رود و موجب ثبوت حق خیار براى خریدار آن مى‌گردد؛چنان که ابتلاى برده به آن پس از خرید تا یک سال، موجب ثبوت حقّ خیار براى خریدار است . همچنین بیمارى جذام از اسباب قهرى آزادى برده است؛ از این رو، برده مبتلا به آن را نمى‌توان جهت کفاره آزاد کرد.

← ازدواج و جذام


وجود بیمارى جذام در زن قبل از ازدواج از عیوبى است که در صورت جهل به آن موجب ثبوت حق فسخ عقد نکاح براى مرد است. برخى قدما، مرد‌ جذامى را نیز در این حکم ملحق به زن جذامى کرده‌اند .

← حضانت و جذام


به قول برخى، سلامت از بیمارى مسرى خطرناک، مانند جذام از شرایط حضانت کننده است؛ بنابر این، جذامى شایستگى حضانت را ندارد .

← قصاص و جذام


در اینکه عضو سالم در برابر عضو مبتلا به جذام قصاص مى‌شود یا نه، اختلاف است. برخى، در صورت نیفتادن چیزى از عضو مبتلا به جذام، قائل به قصاص شده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۸۱.    
۲. عاملی، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة، ج۱،ص۴۰.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۵۹.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۹۷.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۸۹.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۲۰۴.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۳۳۱.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۸۷-۲۸۸.    
۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۳۸۲.    
۱۰. حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۱۰.    
۱۱. حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۲۰۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۶۲.    


رده‌های این صفحه : فقه | موجبات فسخ نکاح | نکاح | نماز جماعت
جعبه ابزار