جدعاء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه حیوان گوش بریده جدعاء می گویند که این عنوان در باب حج به کار رفته است.


جَدْعاء در لغت

[ویرایش]

همان گوش بریده است.

توضیح کلمه جدعاء

[ویرایش]

جدعاء به حیوان گوش بریده و گوش یا بینی بریده
[۴] الوافی، ج۱۳، ص۱۱۲۴ .
معنا شده است؛ لیکن بسیارى جدعاء را در معناى اوّل به کار برده‌اند؛ چنان که در لغت نیز به همین معنا آمده است.
عنوان جدعاء در برخى نصوص آمده است.
در بعضى نسخه‌ها «جذعاء» با ذال نقل شده که ظاهراً تصحیف «جدعاء» با دال است. در برخى روایات و نیز کلمات فقها نیز «جذّاء» به کار رفته که به معناى گوش بریده است.

احکام جدعاء

[ویرایش]

قربانی حج باید سالم باشد و جدعاء به هر دو معناى آن مجزی نیست.پانویس

[ویرایش]
 
۱. معانی الاخبار،ج۱، ص۲۲۱.    
۲. مجلسی، محمد تقی،روضة المتقین، ج۱۱،ص۱۰.    
۳. بحارالانوار،ج۹۶،ص۲۸۲-۲۹۸.    
۴. الوافی، ج۱۳، ص۱۱۲۴ .
۵. الحدائق الناضرة، ج۱۷، ص۹۲.    
۶. لسان العرب، ج۸،ص۴۱.    
۷. مجمع البحرین، ج۱، ص۳۵۰.    
۸. وسائل الشیعة، ج۱۴، ص۱۲۶.    
۹. تهذیب الاحکام، ج۵، ص۲۱۳.    
۱۰. المبسوط، ج۱، ص۳۷۲.    
۱۱. تحریر الاحکام، ج۱، ص۶۲۴.    
۱۲. الحدائق الناضرة، ج۱۷، ص۹۲.    
۱۳. الحدائق الناضرة، ج۱۷، ص۹۱-۹۲.    
۱۴. جواهر الکلام، ج۱۹، ص۱۳۹-۱۴۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۵۷-۵۸.    


رده‌های این صفحه : حج | فقه | قربانی | واژه شناسی
جعبه ابزار