جبرئیل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجبرئیل ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

جبرئیل (فرشته وحی)، بزرگترین فرشته الهی و فرشته وحی

مکان‌ها و مقام‌ها
باب جبرئیل، درى در شرق مسجد النبی به سمت بقیع
استوانه مقام جبرئیل، ستونی کنار در خانه حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیه در مسجدالنبی

اعلام و اشخاص
جبرئیل بن عبیدالله بن بختیشوع، کنیه اش ابوعیسی، از پزشکان دربار عضدالدوله دیلمی (متوفی ۳۷۲) و از خاندان نَسطوری بختیشوع
جبرئیل بن بختیشوع، از پزشکان معروف خاندان نَسطوری بختیشوعرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار