ثمود (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



از اقوامی که در آیات قرآن به آنان اشاره شده، «قوم ثمود» است.


معرفی ثمود

[ویرایش]

ثمود نام قبیله‌ای است که در حجر، میان حجاز و شام مسکن گزیدند و درقرآن از آنان به اصحاب حجر یاد شده است. نام این قوم به اعتبار پدرشان ثمود بن جائر جاثر... از عرب عاربه (اصیل) است. ثمود از بقایای قوم عاد، و پیامبر آنان صالح علیه‌السلام، از پیامبران عرب است.
در این عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌های «ثمود» و «حجر» استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آثار باستانی قوم ثمود (قرآن)، آزادی در قوم ثمود (قرآن)، آیات خدا در قوم ثمود (قرآن)، اتحاد قوم ثمود (قرآن)، اتمام حجت بر قوم ثمود (قرآن)، احتجاج با قوم ثمود (قرآن)، اختلاف قوم ثمود (قرآن)، اخوت قوم ثمود (قرآن)، ادعای قوم ثمود (قرآن)، اذیت‌های قوم ثمود (قرآن)، ارتجاع قوم ثمود (قرآن)، استبداد قوم ثمود (قرآن)، استضعاف قوم ثمود (قرآن)، استکبار قوم ثمود (قرآن)، استهزاگری قوم ثمود (قرآن)، اسراف در قوم ثمود (قرآن)، اشراف قوم ثمود (قرآن)، اطاعت قوم ثمود (قرآن)، اعراض قوم ثمود (قرآن)، افتراهای قوم ثمود (قرآن)، افساد قوم ثمود (قرآن)، اقرار قوم ثمود (قرآن)، اقلیت قوم ثمود (قرآن)، اکثریت قوم ثمود (قرآن)، امتحان قوم ثمود (قرآن)، امداد به قوم ثمود (قرآن)، امکانات قوم ثمود (قرآن)، امنیت قوم ثمود (قرآن)، اموال قوم ثمود (قرآن)، امید قوم ثمود (قرآن)، انذار قوم ثمود (قرآن)، انقراض قوم ثمود (قرآن)، اهانت‌های قوم ثمود (قرآن)، ایمان قوم ثمود (قرآن)، باغ‌های قوم ثمود (قرآن)، بت‌پرستی قوم ثمود (قرآن)، بصیرت قوم ثمود (قرآن)، بنایی قوم ثمود (قرآن)، بهانه‌جویی قوم ثمود (قرآن)، بی‌تقوایی قوم ثمود (قرآن)، پشیمانی قوم ثمود (قرآن)، تاریخ قوم ثمود (قرآن)، تزیین اعمال قوم ثمود (قرآن)، تشبیه به قوم ثمود (قرآن)، تشبیه قوم ثمود (قرآن)، تطیر قوم ثمود (قرآن)، تفکر در قوم ثمود (قرآن)، تقسیم آب در قوم ثمود (قرآن)، تقلید قوم ثمود (قرآن)، تقواپیشگان قوم ثمود (قرآن)، تکبر قوم ثمود (قرآن)، تکذیب‌های قوم ثمود (قرآن)، تمدن قوم ثمود (قرآن)، توطئه‌گران قوم ثمود (قرآن)، تهدید قوم ثمود (قرآن)، تهدیدهای قوم ثمود (قرآن)، تهمت‌های قوم ثمود (قرآن)، قوم ثمود و آیات خدا (قرآن)، قوم ثمود و انبیاء (قرآن)، قوم ثمود و صالح (قرآن)، قوم ثمود و ناقه (قرآن)، جدال قوم ثمود (قرآن)، جمعیت قوم ثمود (قرآن)، جنون قوم ثمود (قرآن)، چشمه‌های قوم ثمود (قرآن)، حکومت قوم ثمود (قرآن)، خانه‌های قوم ثمود (قرآن)، خسران قوم ثمود (قرآن)، خلافت قوم ثمود (قرآن)، خوشگذرانی قوم ثمود (قرآن)، خون‌خواهی در قوم ثمود (قرآن)، درخواست‌های قوم ثمود (قرآن)، دروغگویی قوم ثمود (قرآن)، دشمنی قوم ثمود با خدا (قرآن)، دعوت از قوم ثمود (قرآن)، رفاه قوم ثمود (قرآن)، سپاه قوم ثمود (قرآن)، سرزمین قوم ثمود (قرآن)، سرزنش قوم ثمود (قرآن)، سرگذشت قوم ثمود (قرآن)، سنگ‌تراشی قوم ثمود (قرآن)، سوگند قوم ثمود (قرآن)، شرک قوم ثمود (قرآن)، شقاوت قوم ثمود (قرآن)، شقاوتمند قوم ثمود (قرآن)، شک قوم ثمود (قرآن)، شکست قوم ثمود (قرآن)، شیطان و قوم ثمود (قرآن)، صالح و قوم ثمود (قرآن)، صفات قوم ثمود (قرآن)، طبقات اجتماعی قوم ثمود (قرآن)، طغیانگری قوم ثمود (قرآن)، ظلم قوم ثمود (قرآن)، عبرت از قوم ثمود (قرآن)، عذاب استدراج در قوم ثمود (قرآن)، عذاب استیصال در قوم ثمود (قرآن)، عذاب دنیوی قوم ثمود (قرآن)، عصیان قوم ثمود (قرآن)، عقیده قوم ثمود (قرآن)، غضب قوم ثمود (قرآن)، فرجام قوم ثمود (قرآن)، فرزندان قوم ثمود (قرآن)، فریفتگی قوم ثمود (قرآن)، قبیله‌های قوم ثمود (قرآن)، قدرت قوم ثمود (قرآن)، قصرهای قوم ثمود (قرآن)، کافران قوم ثمود (قرآن)، کشاورزی قوم ثمود (قرآن)، کفر قوم ثمود (قرآن)، کوردلی قوم ثمود (قرآن)، کیفر قوم ثمود (قرآن)، گمراهی قوم ثمود (قرآن)، گناهکاری قوم ثمود (قرآن)، لجاجت قوم ثمود (قرآن)، متقین قوم ثمود (قرآن)، مستضعفان قوم ثمود (قرآن)، مستکبران قوم ثمود (قرآن)، مشکلات قوم ثمود (قرآن)، معجزه در قوم ثمود (قرآن)، مفسدان قوم ثمود (قرآن)، منابع اقتصادی قوم ثمود (قرآن)، منطقه جغرافیایی قوم ثمود (قرآن)، مؤمنان قوم ثمود (قرآن)، مهلت به قوم ثمود (قرآن)، نزاع قوم ثمود (قرآن)، نسل قوم ثمود (قرآن)، نعمت‌های قوم ثمود (قرآن)، هدایت قوم ثمود (قرآن)، هلاکت قوم ثمود (قرآن)، یأس قوم ثمود (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۱، ص۳۲۴ - ۳۲۶.    
۲. بغدادی، محمد بن حبیب، المحبر، ص۳۹۵.    
۳. حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۲، ص۲۲۱.    
۴. بغدادی، محمد بن حبیب، المحبر، ص۳۸۴.    
۵. ابن حزم، جمهرة انساب العرب، ص۴۸۶.    
۶. جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۱، ص۳۲۶.    
۷. بغدادی، محمدبن حبیب، المحبر ص۳۹۵.    
۸. جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۱، ص۳۲۴.    
۹. جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۱، ص۳۳۳.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۹، ص۳۸۵، برگرفته از مقاله «ثمود».    


رده‌های این صفحه : قوم ثمود | موضوعات قرآنی




جعبه ابزار