ثمل قهرمانه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افثَمَل قهرمانه (متوفای ۳۱۷ق)، از پیشکاران بانفوذ در حکومت عباسی در زمان مقتدربالله عباسی بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ثمل قهرمانه پیشکاری با نفوذ در حکومت عباسی در زمان مقتدربالله عباسی بود. او یاور قابل اعتماد شغب مادر خلیفه در کارهای دولتی و سیاسی بود. اعتماد مادر مقتدر به ثمل به‌جایی رسید که در سال ۳۰۶ق او را مسئولیت داد هفته‌ای یک روز به شکایات رسیدگی کند. وی در رصافه در مجلسی که فقیهان و قاضی‌ها حضور داشتند، می‌نشست و دادخواست‌ها را می‌دید و با قضات و عالمان حاضر مشورت و احکام صادر شده را مُهر می‌کرد.
[۲] حسون، محمد، اعلام النساء، ج۱، ص۱۵۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ذهبی، محمد بن احمد، العبر، ج۱، ص۴۷۴.    
۲. حسون، محمد، اعلام النساء، ج۱، ص۱۵۲.
۳. ابن تغری بردی، یوسف بن تغری بردی، النجوم الزاهره، ج۳، ص۱۹۳-۱۹۴.    
۴. ابن تغری بردی، یوسف بن تغری بردی، النجوم الزاهره، ج۳، ص۲۲۴.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۲۰۱.


جعبه ابزار