تکثیر اثر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتهیّه نسخه‏های متعدّد از اثری همچون کتاب و نوار را تکثیر اثر گویند؛ امروزه تکثیر اثر به دلیل تعدّد اَشکال و سهولت انجام دادن آن، از مسائل جدید و محل ابتلا است که در استفتائات و نیز ضمن مسائل مستحدثه از برخی احکام آن سخن گفته شده است.


حکم تکثیر اثر

[ویرایش]

بنابر اینکه حقّ معنوی مانند حقّ تألیف یا اختراع از حقوق شرعی و دارای مالیّت باشد، هرگونه تصرف در آن، از جمله تکثیر اثر بدون رضایت صاحب حق حرام است.
[۱] تحریر الوسیلة، ج۲، ص۶۲۶-۶۲۵.
[۲] ارشاد السائل، ص۱۸۳.
[۳] صراط النجاة، ج۱، ص۲۵۳.

همچنین اثری که دارای انحراف دینی است ـ اعم از اعتقادی، اخلاقی و غیر آن ـ تکثیرش حرام و گرفتن مزد بر آن باطل است.
[۶] کلمة التقوی، ج۴، ص۱۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تحریر الوسیلة، ج۲، ص۶۲۶-۶۲۵.
۲. ارشاد السائل، ص۱۸۳.
۳. صراط النجاة، ج۱، ص۲۵۳.
۴. المسائل المستحدثة (روحانی)، ص۲۲۴-۲۲۳.    
۵. اجوبة الإستفتاءات، ج۲، ص۹۳.    
۶. کلمة التقوی، ج۴، ص۱۶.
۷. منهاج الصالحین (سید محمدسعید حکیم)، ج۲، ص۲۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۵۹۹.    


رده‌های این صفحه : فقه | مالکیت معنوی | معاملات
جعبه ابزار