تکبیر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتکبیر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرآن
تکبیر (قرآن)، کاربردهای واژه کبر و تکبر در قرآن کریم
آداب تکبیر (قرآن)، بررسی آداب تکبیر در قرآن کریم
تکبیر در حج (قرآن)، تکبیر در ایام تشریق در مراسم حج
تکبیر در عید فطر (قرآن)، فرمان خداوند در قرآن کریم به تکبیر گفتن در شب و روز عید فطر
تکبیر در عید قربان (قرآن)، تکبیر در عید قربان، علی الخصوص پس از نماز عید قربان، تا پانزده نماز
تکبیر روزه (قرآن)، بر اساس برخی از آیات قرآن، تعظیم خدا، از اهداف تشریع روزه
تکبیر قربانی (قرآن)، تکبیر گفتن هنگام قربانی، برای تعظیم خدا
تکبیر محمد (قرآن)، مؤظف بودن محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) به تکبیر و تعظیم خدا
تکبیر و احسان (قرآن)، بر اساس آیات قرآن کریم، تکبیر خداوند از مصادیق احسان

فقه
تکبیر (فقه)، به معنای گفتن اللّهُ‌اکبر و دارای کاربردهای مختلف در فقه
احکام فقهی تکبیر، بررسی احکام مرتبط با تکبیر
تکبیر رکوع، تکبیر برای رفتن به رکوع
تکبیر سجود، تکبیر، پیش و پس از انجام دادن سجده
تکبیر قنوت، گفتن اللّه اکبر برای قنوت
تکبیر قیام، گفتن اللّه اکبر برای قیام در رکعت دوم نماز عیدین قبل از قرائت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار