تونس (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتونس ممکن است اسم برای مکان‌های ذیل باشد:

کشور تونس، یکی از کشورهای اسلامی و در همسایگی لیبی و الجزایر
شهر تونس، تونِس (شهر) (یا تونُس/ تونَس)، پایتخت کشور تونس


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار