توشه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزاد راه و خوراک و پوشاک لازم در سفر را توشه گویند. از آن به مناسبت در باب حج و اطعمه و اشربه سخن رفته است.


توشه از شرایط تحقق استطاعت

[ویرایش]

از شرایط تحقق استطاعت داشتن توشۀ رفت و برگشت- اعم از خوردنی، نوشیدنی، پوشیدنی و دیگر امکانات لازم سفر- مطابق شأن حاجی است؛ چه عین آن را داشته باشد یا پول آن را و چه خود، مالک آن باشد یا دیگری آن را به وی بذل کرده باشد، مانند آنکه دیگری بگوید:
هزینۀ حج تو و نیز هزینۀ خانواده‌ات را تا زمان بازگشت از سفر حج تأمین می‌کنم.

مستحبات داشتن توشه در سفر

[ویرایش]

از مستحبات سفر، داشتن توشه و توشۀ نیکو فراهم کردن و وسعت دادن در آن بویژه در سفر حج و بذل آن به همسفران است؛ لیکن در سفر زیارتی کربلا- برای کسانی که در نزدیکی کربلا سکونت دارند، مانند مردم عراق- برداشتن غذای خوب مکروه است.

توشه برداشتن میته در ضرورت

[ویرایش]

خوردن میته و نیز توشه برداشتن آن هنگام ضرورت جایز است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۱۷، ص۲۴۸.    
۲. جواهر الکلام ج۱۷، ص۲۵۴.    
۳. جواهر الکلام ج۱۷، ص۲۶۱.    
۴. الحدائق الناضرة ج۱۴، ص۵۱-۵۳.    
۵. العروة الوثقی ج۲، ص۴۱۵.    
۶. جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۳۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۶۵.    


رده‌های این صفحه : استطاعت | حج | فقه
جعبه ابزار