تمساح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتمساح نوعی سوسمار آبی هست که از آن به مناسبت در بابهای طهارت، تجارت و اطعمه و اشربه سخن رفته است.


حکم خوردن تمساح

[ویرایش]

تمساح (که هم در آب زیست می‏کند و هم در خشکی) از حیوانات حرام گوشت استو در شمار حیوانات مسخ شده نیز شمرده شده است؛
[۳] قواعد، ج۲، ص۷.
از این‏رو جواز خرید و فروش آن مورد اختلاف است.

حکم طهارت تمساح

[ویرایش]

جمعی از فقها تمساح را دارای خون جهنده دانسته،
[۶] قواعد، ج۱، ص۱۹۰.
[۷] الدروس الشرعیة، ج۱، ص۱۲۳.
[۸] روض الجنان، ج۱، ص۴۳۴.
لیکن برخی دیگر در آن تشکیک کرده‏اند.
بنابر قول نخست، خون، منی، فضله و مردار تمساح، نجس و در صورت مشکوک بودن جهندگی خون آن، محکوم به طهارت است.
[۱۰] العروة الوثقی، ج۱، ص۶۰-۵۵.
[۱۱] العروة الوثقی، ج۱، ص۶۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۲۵۳.    
۲. تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۶۳.    
۳. قواعد، ج۲، ص۷.
۴. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۵-۳۴.    
۵. تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۶۳.    
۶. قواعد، ج۱، ص۱۹۰.
۷. الدروس الشرعیة، ج۱، ص۱۲۳.
۸. روض الجنان، ج۱، ص۴۳۴.
۹. کشف اللثام، ج۱، ص۳۷۹.    
۱۰. العروة الوثقی، ج۱، ص۶۰-۵۵.
۱۱. العروة الوثقی، ج۱، ص۶۴.
۱۲. التنقیح (الطهارة)، ج۱، ص۵۲۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۳۳.    


جعبه ابزار