• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تقسیم (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقسیم، ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تقسیم (بلاغت)، یکی از صنایع ادبی و به معنای استیفای اقسام موجود برای یک شیء و بیان وضع آن‌ها
تقسیم‌ (منطق)، یکی از اصطلاحات علم منطق و به معنای تجزیه یک کل به اجزاء، یا یک کلی به جزئیات


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار