تفسیر غریب القرآن (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر غریب القرآن ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

مقالات
تفسیر غریب قرآن (علوم قرآنی)، توضیح کلمات نامانوس، شرح مجملات و بیان وقایع مورد اشاره قرآن

کتاب‌ها و تفاسیر
تفسیر غریب القرآن (سدوسی)، اثر مؤرج بن عمرو سدوسی از علمای نحو و لغت عربی و ادیب و مفسر
التبیان فی تفسیر غریب القرآن (ابن هائم)، در یک جلد به زبان عربی، تفسیری بر مفردات و کلمات غریب قرآن، تالیف ابن هائم
غریب القرآن (عدوی)، اثر علی بن محمد عدوی از علمای شیعه در عصر خویش، ادیب و نحوی مفسر
الترجمان عن غریب القرآن‌، تالیف تاج‌الدین ابی المحاسن عبدالباقی بن عبدالمجید قرشی (متوفای ۷۴۳ قمری)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار