• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تعیین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعیین یعنی متمایز کردن چیزى از غیر آن بوسیله خصوصیتی که در او است.


۱ - معنای تعیین

[ویرایش]

تعیین عبارت است از متمایز کردن چیزى از غیرش به خصوصیتى که چیزى دیگر در آن خصوصیت با آن مشارکت نداشته باشد. از این عنوان در ابواب عبادات و نیز عقود و ایقاعات سخن رفته است.

۲ - تعیین در عبادات

[ویرایش]

نیت به معناى قصد قربت، شرط صحت عبادات است. هرگاه ذمه مکلف به چند عبادت مختلف- همچون نماز ظهر، عصر، مغرب و عشا- مشغول باشد، تعیین آنها در نیت- هرچند به اجمال، مثلا آنچه ابتدا بر عهده او آمده- بنابر قول مشهور لازم است.
بلکه بنابر نظر گروهى در فرض اتحاد عمل نیز تعیین آن هرچند به‌گونه اجمال یعنى به قصد آنچه در ذمّه آمده، لازم است. در لزوم تعیین از جهت ادا و قضا و نیز وجوب و استحباب اختلاف است.

۲.۱ - تعیین نوع روزه


تعیین نوع روزه در غیر ماه رمضان به اینکه روزه کفاره است یا قضا و یا نذر، لازم است. همچنین در روزه مستحب خاص، مانند روزه ایام البیض تعیین نوع روزه براى احراز خصوصیت آن، معتبر است.

۲.۲ - تعیین امام جماعت


در نماز جماعت، تعیین امام هرچند به اشاره، شرط صحت اقتدا است.

۳ - تعیین در عقود و ایقاعات

[ویرایش]

آنچه از ارکان عقد به شمار مى‌رود باید تعیین گردد، مانند دو طرف عقد،عوض و معوض در عقدهاى معاوضى همچون بیع و اجاره، مدت در مثل سلف، نسیه و ازدواج موقت؛ مقدار سهم در مزارعهو مضاربهو مهر در ازدواج موقّت.

۴ - تعیین زن در طلاق

[ویرایش]

تعیین زنى که طلاق داده مى‌شود شرط صحت طلاق است

۵ - تعیین قاضی

[ویرایش]

در مرافعات، اختیار تعیین قاضى با مدعی است

۶ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۶، ص۱۰-۱۲.    
۲. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۴۳۶.    
۳. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۶، ص۱۲-۱۴.    
۴. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۸، ص۱۹۵-۲۰۰.    
۵. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۵۲۳.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۲۳۳.    
۷. حسینی مراغی، عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۱۸۷.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۱۷-۴۱۸.    
۹. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۱۰.    
۱۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۰۰-۱۰۲.    
۱۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۷۲-۱۷۶.    
۱۲. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۲۹۱-۲۹۲.    
۱۳. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۱۴۸.    
۱۴. نجفیجواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۱۶۲.    
۱۵. نجفی جواهری،محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۴۵-۴۶.    
۱۶. مبانی خوئی، ابوالقاسم، تکملة المنهاج، ج۱، ص۹-۱۰.    


۷ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۵۴۵.    


رده‌های این صفحه : عبادات | فقه | نیت
جعبه ابزار