تعلم (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «تعلم» است.


معنای تعلم

[ویرایش]

تعلم به معنای آموختن، دانش آموختن و یاد گرفتن است.
[۱] . فرهنگ فارسی، ج۱، ص۱۱۰۳، «تعلم».

در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه «تعلّم» و مشتقّات آن و آنچه به نوعى مفهوم تعلّم را مى‌فهماند استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آثار تعلم (قرآن)، آداب تعلم (قرآن)، اهداف تعلم (قرآن)، تعلم آدم (قرآن)، تعلم از خدا (قرآن)، تعلم از خضر (قرآن)، تعلم از شیاطین (قرآن)، تعلم از هاروت و ماروت (قرآن)، تعلم خضر (قرآن)، تعلم دین (قرآن)، تعلم سحر (قرآن)، تعلم علم زیانبار (قرآن)، تعلم معارف خدا (قرآن)، تعلم موسی (قرآن)، تعلم یهود (قرآن)، حکم تعلم (قرآن)، روش تعلم (قرآن)، سختی تعلم (قرآن)، سفر برای تعلم (قرآن)، محرومیت از تعلم (قرآن)، منشأ تعلم (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. . فرهنگ فارسی، ج۱، ص۱۱۰۳، «تعلم».


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۲۱۷، برگرفته از مقاله «تعلم».    


رده‌های این صفحه : تعلم | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار