تضرع در دعا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند از انسانها خواسته و دعوت کرده که در هنگام دعا تضرع داشته باشید.


تضرع هنگام دعا

[ویرایش]

خداوند از انسانها دعوت کرده که با دعا،تضرع در پیشگاه خداوند همراه باشد.
ادعوا ربکم تضرعـا وخفیة... پروردگار خود را (آشکارا) از روی تضرّع، و در پنهانی، بخوانید! (و از تجاوز، دست بردارید که) او متجاوزان را دوست نمی‌دارد! .

← شرایط اجابت دعا


آیه گذشته با ذکر دلائل روشن این حقیقت را اثبات کرد که شایسته عبودیت و بندگى تنها خدا است ، و به دنبال آن در اینجا دستور مى دهد که دعا و نیایش که جان و روح عبادت است باید در برابر خدا انجام گیرد، نخست میگوید: پروردگار خود را از روى تضرع و در پنهانى بخوانید.
واذکر ربک فی نفسک تضرعـا وخیفة..پروردگارت را در دل خود، از روی تضرع و خوف ، آهسته و آرام، صبحگاهان و شامگاهان، یاد کن؛ و از غافلان مباش!.

ذلت و تضرع انسان

[ویرایش]

انسان در برابر خداوند در تاریکیها و دشواریهای خشکی و دریا ،احساس ذلت و تضرع می کند.
قل من ینجیکم من ظـلمـت البر والبحر تدعونه تضرعـا وخفیة..بگو: «چه کسی شما را از تاریکیهای خشکی و دریا رهایی می‌بخشد؟ در حالی که او را با حالت تضرع (و آشکارا) و در پنهانی می‌خوانید؛ (و می‌گویید:) اگر از این (خطرات و ظلمتها ) ما را رهایی می‌بخشد، از شکرگزاران خواهیم بود.»..
بار دیگر قرآن دست مشرکان را گرفته و به درون فطرتشان مى برد و در آن مخفیگاه اسرار آمیز نور توحید و یکتاپرستى را به آنها نشان مى دهد و به پیامبر دستور مى دهد به آنها این چنین بگوید: چه کسى شما را از تاریکیهاى بر و بحر رهائى مى بخشد؟!

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۵۵.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۶، ص۲۰۹.    
۳. اعراف/سوره۷، آیه۲۰۵.    
۴. انعام/سوره۶، آیه۶۳.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۵، ص۲۷۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۱۷۰، برگرفته از مقاله «تضرع در دعا»    


رده‌های این صفحه : تضرع | دعا | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار