• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عنوانی با این نام ایجاد نشده است : تصمیم

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... تصمیم


    سایر عناوین مشابه :
  • تصمیم‌گیری گروهی
  • ماهیت تصمیم دادگاه علیه غایب
  • روش تصمیم‌گیری پیامبر
جعبه ابزار