تشییع جنازه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتشییع جنازه یعنی از پى جنازه حرکت کردن و از مستحبات ماکد است.
از آن به مناسبت در باب طهارت و اعتکاف سخن رفته است.


حکم تشییع جنازه

[ویرایش]

تشییع جنازه، مستحب مؤکد و داراى اجر و ثواب فراوانى است. برخى فقها گفته‏اند: استحباب تشییع در موردى است که دفن جنازه نیاز به نقل دارد.

مراتب تشییع جنازه

[ویرایش]

برخى فقها براى تشییع جنازه از جهت مقدار فضل و کمال سه مرتبه‏ برشمرده‏اند: کمترین مرتبه آن، تشییع تا مصلی و اقامه نماز بر میت. مرتبه متوسط، تشییع تا کنار قبر و توقّف تا پس از دفن و کامل‏ترین و با فضیلت‏ترین مرتبه آن توقّف بعد از دفن، استغفار و طلب ثبات قدم میت بر اعتقاد حق، هنگام سؤال دو فرشته از او است.
برخى در اینکه مرتبه اوّل، کمترین حدّ تشییع باشد- به‏گونه‏اى که به کمتر از آن تشییع تحقّق نیابد- اشکال کرده‏اند.

مستحبّات تشییع جنازه

[ویرایش]

خواندن دعاهاى وارد شده هنگام مشاهده و حمل جنازه؛ پندگیری، عبرت‌آموزی و تفکر در مرگ و آخرت؛ پیاده تشییع کردن؛ پشت سر یا دو طرف جنازه حرکت کردن؛ حمل جنازه توسط چهار نفر از چهار طرف و به دوش گرفتن هریک، هر چهار طرف جنازه را با کیفیت خاص ؛ حمل میت بر دوش نه بر مرکب- مگر به جهت عذرى مانند دورى راه- و تغییر هیئت صاحب مصیبت با برداشتن ردا از دوش یا پا برهنه بودن او از مستحبات تشییع جنازه است.
[۶] العروة الوثقى ج۱، ص ۴۱۸-۴۱۹.


مکروهات تشییع جنازه

[ویرایش]

سواره بودن و خندیدن؛ لهو و لعب و اشتغال به کارهاى بیهوده؛ سریع بردن جنازه؛ حمل آتش پشت سر جنازه مگر در شب؛ برداشتن ردا از تن براى غیر صاحب عزا؛ سخن گفتن به غیر ذکر خداوند و- به تصریح برخى- نشستن تشییع‌ کننده تا وقتى که میت را در قبر نگذاشته‏اند مکروه است.
[۱۰] العروة الوثقى ج۱، ص۴۱۹.


حکم شرکت زنان و معتکف در تشییع جنازه

[ویرایش]

شرکت زنان بویژه زن جوان در تشییع جنازه کراهت دارد. برخى، زن مسن را از این حکم استثنا کرده‏اند.
تشییع جنازه مؤمن از جمله موارد جواز خروج معتکف از مسجد است و این عمل، اعتکاف را باطل نمى‏کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۴، ص۲۶۴-۲۶۳.    
۲. منتهی المطلب (ق) ج۱، ص۴۴۵.    
۳. جواهر الکلام ج۴، ص۲۶۴.    
۴. جواهر الکلام ج۴، ص۲۶۵.    
۵. جواهر الکلام ج۴، ص۲۷۴.    
۶. العروة الوثقى ج۱، ص ۴۱۸-۴۱۹.
۷. تذکرة الفقهاءج۲، ص۵۳.    
۸. جواهر الکلام ج۴، ص۲۷۰.    
۹. جواهر الکلام ج۴، ص۲۷۲.    
۱۰. العروة الوثقى ج۱، ص۴۱۹.
۱۱. جواهر الکلام ج۴، ص۲۷۲.    
۱۲. الحدائق الناضرة ج۴، ص۸۴-۸۵.    
۱۳. جواهر الکلام ج۱۷، ص۱۸۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۹۶.    


رده‌های این صفحه : احکام اموات | فقه
جعبه ابزار