تسمیه (علوم دیگر)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تسمیه ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

تسمیه (علم کلام)، استعمال شده در دو معنای متفاوت
تسمیه (علوم قرآنی)، به معنای «ذکر نام خدا»
تسمیه (فقه)، به معانی بردن نام خدا و تعیین به اسم و نام‌گذاری


رده‌های این صفحه : علوم دیگر
جعبه ابزار