ترک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افترک یعنی انجام ندادن، مقابل فعل است.


ترک در فقه

[ویرایش]

ترک، در فقه موضوع احکام پنجگانه تکلیفی قرار گرفته است.

حرام

[ویرایش]

وجوب هر فعل، مقتضى حرمت ترک آن- که نقیض فعل «ضدّ عام» به شمارمى‏رود-‏باشد.
[۲] روض الجنان ج۱، ص۴۴۱.
البتّه در اینکه حرمت ترک، عقلى است یا شرعى مولوی، اختلاف است.
[۴] المحاضرات فى اصول الفقه (مسلسل ۴۴)ج۲، ص۲۸۶.واجب

[ویرایش]

میان فقها در متعلق نهی اختلاف است. برخى، مطلوب در نهی را «ترک»- که امرى عدمى است- دانسته و حکم به وجوب آن کرده‏اند

مستحب و مکروه

[ویرایش]

در اینکه ترک عمل مستحب، ‏ مکروه و ترک عمل مکروه، مستحب است یا نه، میان فقها اختلاف است.مباح

[ویرایش]

هر عملى که انجام دادن آن مباح باشد، ترک آن نیز مباح است

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جامع المقاصدج۵، ص۱۳.    
۲. روض الجنان ج۱، ص۴۴۱.
۳. اصول الفقه ج۱، ص۲۶۴.    
۴. المحاضرات فى اصول الفقه (مسلسل ۴۴)ج۲، ص۲۸۶.
۵. اصول الفقه ج۱،ص۲۶۴.    
۶. مدارک الاحکام ج۳،ص۱۸۲.    
۷. جواهر الکلام ج۱۰،ص۱۱۷.    
۸. جواهر الکلام ج۱۳، ص۲۶۶.    
۹. ریاض المسائل ج۱، ص۱۶۹-۱۷۰.    
۱۰. ریاض المسائل ۲، ص۲۰۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۵۲.    


رده‌های این صفحه : احکام خمسه | فقه
جعبه ابزار