ترازو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه ابزار سنجش وزن اشیاء ترازو می گویند.


ترازو در فقه

[ویرایش]

از آن به مناسبت در بابهاى مختلف فقه نظیر زکات، تجارت، ضمان و اقرار یاد شده است.

تعین وزن در معامله

[ویرایش]

در معاملاتى همچون بیع، عوضین (کالا و بهاى آن) بايد معلوم و مشخّص باشند؛ ازاين‏رو كالايى كه به وزن، تعيّن و تشخص پيدا مى‏كند بايد مقدار آن به لحاظ وزن معلوم باشد وگرنه معامله باطل خواهد بود. سنگى كه كالا با آن وزن مى‏شود بايد- هرچند نزد متعاملين- معلوم و شناخته شده باشد و سنجش كالا با سنگ ناشناخته از حيث وزن باطل است.
چنانچه پس از معامله معلوم شود وزن سنگ ترازو از مقدار مشخص کمتر بوده- مثلا سنگ یك کیلویى نهصد گرم بوده- فروشنده کالا و نیز خریدار- در صورتى که بهاى کالا نیز وزنى باشد- نسبت به آن مقدار ضامن است.

کم فروشی

[ویرایش]

كم گذاشتن هنگام وزن کردن کالا یا بهاى آن- که از آن به کم‌فروشی تعبیر مى‏شود- حرام و از گناهان کبیره است كه در قرآن کریم با صراحت از آن نهی و بر آن وعده عذاب داده شده است

برخی آداب تجارت

[ویرایش]

از آداب تجارت آن است که فروشنده هنگام توزین کالا رعایت حال خریدار را نموده،کفه او را مقدارى سنگین کند.خریدار نیز هنگام خریدکالا مقدارى از حق خودکمتر بگیرد.

اقرار به کالای وزنی

[ویرایش]

هرگاه کسى به‏طور مطلق به کالایى وزنى اقرار کند، در صورتى که اهل شهر معینى باشد ملاک در تعیین وزن جنس مورد اقرار، وسیله سنجش همان شهر است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۲۲، ص۴۱۷-۴۱۸    
۲. جواهر الکلام ج۲۶، ص۱۵۰.    
۳. جواهر الکلام ج۱۳، ص۳۲۰.    
۴. هود/سوره۱۱،آیه۸۵    
۵. الرحمن/سوره۵۵،آیه۹    
۶. مطففین/سوره۸۳،آیه۱-۲    
۷. جواهر الکلام ج۲۲، ص۴۵۳.    
۸. جواهر الکلام ج۳۵، ص۱۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۲۹.    


رده‌های این صفحه : فقه | معاملات
جعبه ابزار