تاریکی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتاریکى ضد روشنایی است و از آن به مناسبت در بابهاى صلات، صوم و تجارت سخن رفته است.


احکام تاریکی

[ویرایش]

بروز تاریکى شدید در روز به قول مشهور از موجبات نماز آیات است.
اگر کسى در هوای صاف، به دلیل تاریکى هوا در داخل شدن وقت مغرب شک کند و در پى آن افطار نماید، سپس خلاف آن ثابت شود، قضا ى روزه آن روز بر وى واجب است؛ لیکن در ثبوت کفاره اختلاف است. وجوب قضا در صورت یقین یا ظن به دخول وقت، اختلافى است.
[۳] مستمسک العروة، ج۸،ص۳۹۰

فروختن کالا در تاریکى مکروه است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۱۱،ص۴۰۷    
۲. جواهرالکلام، ۱۶،ص۲۸۳    
۳. مستمسک العروة، ج۸،ص۳۹۰
۴. جامع المقاصد، ج۴،ص۵۱    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۳۱۴-۳۱۵.    

رده‌های این صفحه : تجارت | صلاة | صوم | فقه
جعبه ابزار