• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

عنوانی با این نام ایجاد نشده است : تأکید

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... تأکید


  سایر عناوین مشابه :
 • تأکید (عام)
 • تأکید مدحی شبیه به ذم
 • تأکید لفظی
 • تأکید معنوی
 • امر تأکیدی
 • استفهام تأکیدی
 • ادات تأکید
 • ادات تأکید جمله اسمی
 • ادات تأکید جمله فعلی
جعبه ابزار