بیماری روانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبیماری روانی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

بیماری روانی (فقه)، از اصطلاحات به کار رفته در فقه، به معنای بیماری‌های مرتبط با روح و روان انسان و دارای کاربرد فقهی
بیماری روانی (روان‌شناسی)، از اصطلاحات به کار رفته در روان‌شناسی، به معنای بیماری‌های مرتبط با روان انسان مانند افسردگی، وسواس و ...


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار