• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بوسیدن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبوسیدن یعنی ماچ كردن و در باب‌هاى طهارت، زکات، صوم و ... آمده است.


۱ - کاربرد فقهی

[ویرایش]

عنوان بوسیدن ، در باب‌هاى طهارت، زکات، صوم، اعتکاف، حج، نکاح، طلاق و حدود آمده است.

۲ - احکام بوسیدن

[ویرایش]


۲.۱ - در باب طهارت


بوسیدن دیگرى با شهوت، موجب بطلان وضو نیست ولى تجدید وضو پس از آن مستحب است. گرچه برخى در استحباب آن اشكال كرده‌اند.

۲.۲ - در باب زكات


مستحب است صدقه دهنده پس از دادن صدقه دست خود را ببوسد؛ چون صدقه پیش از آنكه به دست مستحق برسد به دست خداوند مى‌رسد.

۲.۳ - در باب صوم


بوسیدن زوجه بر روزه‌ دار- بویژه اگر جوان باشد یا با بوسیدن، شهوتش تحریک گردد- مکروه است. برخى، کراهت را به مورد تحریک شهوت یا جوان بودن مرد، محدود كرده‌اند.
[۴] مستمسك العروة،ج۸، ص۳۳۱.


۲.۴ - در باب اعتكاف


بوسیدن با شهوت- بنابر مشهور- بر معتکف ،حرام مى‌باشد، لیكن بطلان اعتکاف به سبب آن اختلافى است.

۲.۵ - در باب حج


۱) بوسیدن همسر از روى شهوت بر مُحرم حرام و موجب ثبوت کفاره است و اگر از روى شهوت نباشد حرمتش مورد بحث است ولى بوسیدن مادر، خواهر و دختر و جز آنها از محارم، بدون شهوت، اشكال ندارد.
۲)بنابر قول برخى، بوسیدن پسر بچه از روى شهوت در حال احرام، موجب ثبوت حد (صد تازیانه) مى‌شود.
۳)مستحب است مؤمنان هنگام ملاقات ، صورت یا پیشانی یكدیگر را ببوسند.
۴)بوسیدن حجر الاسود در طواف، مستحب است و در صورت عدم امكان بوسیدن به جهت ازدحام، مستحب ‌ است بر آن دست بكشد و دست خود را ببوسد.

۲.۶ - در باب نكاح


۱) بوسیدن دختر بچه ی نامحرم قبل از شش سالگى بدون شهوت اشكال ندارد ولى بوسیدن بزرگ‌تر از آن تا قبل از رسیدن به سنّ بلوغ- بنابر تصریح بعضى- مکروه است.
۲)براى زن و شوهر جایز است هر عضو از بدن یكدیگر را ببوسند.
۳)بوسیدن فرزند از روى محبت، مستحب است.

۲.۷ - در باب طلاق


بوسیدن زن در طلاق رجعی ، به قصد رجوع، رجوع محسوب مى‌شود و بدون قصد، محلّ اختلاف است.

۲.۸ - در باب حدود


بوسیدن دیگرى با شهوت، جز همسر یا کنیز موجب ثبوت تعزیر مى‌گردد.


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام،ج۱، ص ۲۵.    
۲. الحدائق الناضرة،ج۲، ص ۱۱۴تا۱۱۵.    
۳. تکملة العروة،ج۱، ص۲۷۵.    
۴. مستمسك العروة،ج۸، ص۳۳۱.
۵. العروة الوثقی،ج۳، ص۵۸۷.    
۶. مستند الشیعة،ج۱۰، ص۵۶۸.    
۷. العروة الوثقی،ج۳، ص۶۹۴.    
۸. فقه الصادق،ج۱۰، ص۳۶۳-۳۶۵.    
۹. الحدائق الناضرة،ج۱۵، ص۳۴۴.    
۱۰. فقه الصادق،ج۱۰، ص۳۶۶.    
۱۱. جواهر الکلام،ج۴۱، ص۳۸۷.    
۱۲. مبانی تکملة المنهاج،ج۱، ص۲۴۶.    
۱۳. وسائل الشیعة،ج۱۲، ص۲۳۳.    
۱۴. الروضة البهیة،ج۲، ص۲۵۵.    
۱۵. العروة الوثقی،ج۵، ص۴۸۹.    
۱۶. مستمسک العروة،ج۱۴، ص۴۱-۴۲.    
۱۷. العروة الوثقی،ج۵، ص۴۸۳.    
۱۸. وسائل الشیعة،ج۲۱، ص۴۸۴.    
۱۹. جواهر الکلام،ج۳۲، ص۱۸۰.    
۲۰. جواهر الکلام،ج۴۱، ص۳۸۶-۳۸۷.    


۴ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۱۴۷‌.    


رده‌های این صفحه : اعتکاف | حج | روزه | زکات | طهارت | فقه | نکاح
جعبه ابزار