بو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای دیگر کاربردها، بو (ابهام‌زدایی) را ببینید.

بو به معنی رایحه قابل استشمام است.


جایگاه در فقه

[ویرایش]

از آن در باب های طهارت، صلات، صوم، اعتکاف، حج، تجارت، نکاح و حدود سخن رفته است.

← در باب طهارت


آب کر با تغییر بوی آن بر اثر ملاقات با نجاست نجس می‌ شود.
[۲] توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۳۹ م ۱۷
در پاک شدن چیز نجس، برطرف شدن بوی نجاست شرط نیست.
[۴] العروة الوثقی ج۱، ص۳۱۸
[۵] توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۱۱۰ م ۱۷۰

کافوری که جهت حنوط استفاده می ‌شود، نباید بوی آن بر اثر کهنگی از بین رفته باشد. واجب است میت به‌ گونه‌ ای دفن شود که بوی جنازه بیرون نیاید؛ گرچه برخی ـ در فرضی که بوی جنازه کسی را نیازارد و بیم بیرون آوردن آن توسط حیوانات وجود نداشته باشد ـ صرف دفن در زمین را کافی دانسته‌ اند.
[۸] التنقیح (الطهارة) ج۹، ص۱۶۲


← در باب صلات


استعمال بوی خوش برای نماز گزار و نیز برای رفتن به مسجد مستحب است.
[۹] توضیح المسائل مراجع ۱، ص۴۷۸ م ۸۶۴ و ص۵۰۷ م ۹۱۲
کسی که دهانش بوی سیر، پیاز و یا هرچیز بد بوی دیگر می‌ دهد و موجب اذیت دیگران می ‌شود مکروه است به مسجد رود.

← در باب صوم


بوییدن گل و دیگر گیاهان خوش‌بو برای روزه‌ دار مکروه است.

← در باب اعتکاف


بوییدن عطر، گل و گیاهان خوش‌بو بنابر مشهور بر معتکف حرام است.

← در باب حج


بنابر مشهور استعمال هرگونه عطر به بوییدن، خوردن یا مالیدن بر بدن یا لباس، همچنین روغن معطر و نیز بنابر مشهور، سرمه‌ ای که بوی خوش داشته باشد بر محرم، حرام و موجب ثبوت کفاره است. در حرمت یا کراهت بوییدن گیاهان خوش‌بو اختلاف می ‌باشد. بوییدن خلوق کعبه بر مُحرم جایز است.
گرفتن بینی از بوی بد بنابر مشهور برای مُحرم حرام است؛ لیکن در وجوب گرفتن بینی هنگام عبور از بازار عطر فروشان یا هنگام داد و ستد چیزهایی که بوی خوش دارند، اختلاف است.

← در باب تجارت


کالا یی که اختلاف اوصاف از جمله بوی آن سبب اختلاف قیمت می‌ شود، برای رفع غرر در معامله با بوییدن آزمایش می‌ گردد.
[۲۱] کتاب المکاسب ج۴، ص۲۸۷


← در باب نکاح


شوهر می‌ تواند همسر خود را از خوردن چیزهای بدبو مانند سیر بازدارد.

← در باب حدود


برای ثبوت حدّ مسکر صرف بوی شراب دادن دهان کسی کفایت نمی‌ کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی ج۱، ص۶۹    
۲. توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۳۹ م ۱۷
۳. العروة الوثقی ج۱، ص۲۴۸    
۴. العروة الوثقی ج۱، ص۳۱۸
۵. توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۱۱۰ م ۱۷۰
۶. العروة الوثقی ج۲، ص۸۰    
۷. جواهر الکلام ج۴، ص۲۹۰    
۸. التنقیح (الطهارة) ج۹، ص۱۶۲
۹. توضیح المسائل مراجع ۱، ص۴۷۸ م ۸۶۴ و ص۵۰۷ م ۹۱۲
۱۰. جواهر الکلام ج۱۴، ص۱۲۵    
۱۱. جواهر الکلام ج۱۶، ص۳۲۱    
۱۲. جواهر الکلام ج۱۷، ص۲۰۲    
۱۳. جواهر الکلام ج۱۸، ص۳۱۷ ۳۱۸    
۱۴. جواهر الکلام ج۲۰، ص۳۹۵    
۱۵. مستند الشیعة ج۱۱، ص۳۷۶    
۱۶. جواهر الکلام ۱۸، ص۳۷۴    
۱۷. جواهر الکلام ج۱۸، ص۳۴۶ ۳۴۷    
۱۸. جواهر الکلام ج۱۸، ص۴۳۳ ۴۳۷    
۱۹. جواهر الکلام ج۱۸، ص۳۲۱    
۲۰. جواهر الکلام ج۱۸، ص۳۳۱    
۲۱. کتاب المکاسب ج۴، ص۲۸۷
۲۲. جواهر الکلام ج۳۱، ص۳۳۵    
۲۳. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۵۶    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۱۴۵ - ۱۴۶    رده‌های این صفحه : حج | طهارت | فقه | نماز
جعبه ابزار