• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بقیع خیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبقیع خَیل موضعی است که عامه کشتگان احد در این مکان به خاک سپرده شدند.
[۱] حریری، فرهنگ اصطلاحات حج،‌ ص۳۱.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

۱ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. حریری، فرهنگ اصطلاحات حج،‌ ص۳۱.


۲ - منبع

[ویرایش]
تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۹۲.


جعبه ابزار