بسیل رومی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبسیل رومی (زنده در ۲۲۴ هـ)، کشیش و از مترجمان دوره اول ترجمه در عصر عباسیان و مترجم کتب فلسفی و طبی از یونانی به عربی بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

بسیل رومی، را مطران (کشیش) و از مترجمان دوره اول ترجمه در عصر عباسیان، از عهد خلافت منصور عباسی (۱۳۶-۱۵۸ هـ) تا پایان خلافت‌ هارون الرشید (۱۷۰-۱۹۳ هـ) شمرده‌اند.
[۱] صفا، زبیح‌الله، تاریخ علوم عقلی، ص۴۲.
[۲] صفا، زبیح‌الله، تاریخ علوم عقلی، ص۸۹.
[۳] صفا، زبیح‌الله، تاریخ علوم عقلی، ص۳۶۱.

به گفته خودش، در فتح هرقله به همراه‌ هارون الرشید بوده و علی بن عبدالله ختلی مطالبی را از او نقل کرده است.
در سال ۲۲۲ یا ۲۲۴ هـ معتصم عباسی (خلافت ۲۱۸-۲۲۷ هـ) لشکری را برای فتح عموریه به بلاد روم فرستاد و پس از فتح آنجا، بسیل مسئول تقسیم اسیران شد تا به اوضاع آنان رسیدگی شود. زمانی هم در خدمت طاهر بن حسین (حکومت ۲۰۵-۲۰۷ هـ) بود.
[۶] صفا، زبیح‌الله، تاریخ علوم عقلی، ص۴۲.
[۷] صفا، زبیح‌الله، تاریخ علوم عقلی، ص۸۹.
[۸] صفا، زبیح‌الله، تاریخ علوم عقلی، ص۳۶۱.


آثار

[ویرایش]

بسیل مترجم کتب فلسفی و طبی از یونانی به عربی بوده است.
[۹] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۳، ص۴۱۶۷.

از جمله ترجمه‌های او، ترجمه مقاله‌های اول تا چهارم السماع الطبیعی ارسطو است که بسیاری از فلاسفه و دانشمندان از جمله فرفوریوس آن‌را تفسیر کرده‌اند
[۱۱] قفطی، علی بن يوسف، تاریخ الحکماء، ص۳۹.
و دیگر ترجمه کتاب الاجنه بقراط است که نسخه‌ای از آن در کتابخانه برلین موجود است.
[۱۲] صفا، زبیح‌الله، تاریخ علوم عقلی، ص۴۲.
[۱۳] صفا، زبیح‌الله، تاریخ علوم عقلی، ص۸۹.
[۱۴] صفا، زبیح‌الله، تاریخ علوم عقلی، ص۳۶۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. صفا، زبیح‌الله، تاریخ علوم عقلی، ص۴۲.
۲. صفا، زبیح‌الله، تاریخ علوم عقلی، ص۸۹.
۳. صفا، زبیح‌الله، تاریخ علوم عقلی، ص۳۶۱.
۴. ابن‌ماکولا، علی بن هبة‌الله، الاکمال، ج۱، ص۲۸۰.    
۵. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج۹، ص۶۹.    
۶. صفا، زبیح‌الله، تاریخ علوم عقلی، ص۴۲.
۷. صفا، زبیح‌الله، تاریخ علوم عقلی، ص۸۹.
۸. صفا، زبیح‌الله، تاریخ علوم عقلی، ص۳۶۱.
۹. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۳، ص۴۱۶۷.
۱۰. ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۳۱۰.    
۱۱. قفطی، علی بن يوسف، تاریخ الحکماء، ص۳۹.
۱۲. صفا، زبیح‌الله، تاریخ علوم عقلی، ص۴۲.
۱۳. صفا، زبیح‌الله، تاریخ علوم عقلی، ص۸۹.
۱۴. صفا، زبیح‌الله، تاریخ علوم عقلی، ص۳۶۱.


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۲۰۰، برگرفته از مقاله «بسیل رومی».


رده‌های این صفحه : مترجمان قرن 3 (قمری)
جعبه ابزار