بسیط ذهنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبسیط ذهنی‌، یکی از اصطلاحات علم منطق و به معنای چیزی است که مرکب از اجزاء ذهنی نباشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

بسیط در مقابل مرکب به معنای آن چیزی است که از اجزاء مختلف فراهم نيامده باشد و بسیط ذهنی، آن چیزی را گویند که به حسب ذهن بسیط باشد، یعنی مرکب از جنس و فصل نباشد، مانند اجناس عالیه (مقولات عشر) که چون مرکب از جنس و فصل نیستند، بسیط ذهنی‌اند و به همین سبب قابل تحدید به حدّ تامّ نیستند.
«و بسیط ذهنی مانند اجناس عالیه و محمولات عامّه علی الاطلاق که آن را جنس و فصلی نبود».
«و بسیط ذهنی را حدّ نبود چنانکه گفته آمد و بسیط خارجی را حدّ بود».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۴۳۸.    
۲. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۴۳۹.    


منبع

[ویرایش]

خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی به انضمام واژه نامه فرانسه و انگلیسی، ص۴۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات منطقی | بسیط و مرکب
جعبه ابزار