بسیط خارجی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبسیط خارجی‌، یکی از اصطلاحات علم منطق و به معنای چیزی است که مرکب از اجزاء مختلف خارجی نباشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

بسیط در مقابل مرکب به معنای آن چیزی است که از اجزاء مختلف فراهم نيامده باشد و بسیط خارجی‌، آن چیزی را گویند که به حسب خارج بسیط باشد، یعنی مرکب از اجزاء مختلف خارجی نباشد، مانند ذات الهی و عقل و نفس و نقطه و وحدت.
«و بسیط خارجی مانند عقل و نفس، بل مانند سواد و بیاض».
«و بسیط ذهنی را حدّ نبود چنانکه گفته آمد و بسیط خارجی را حدّ بود».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۴۳۸.    
۲. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۴۳۹.    


منبع

[ویرایش]

خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی به انضمام واژه نامه فرانسه و انگلیسی، ص۴۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات منطقی | بسیط و مرکب
جعبه ابزار