بسیج عمومی در غزوه تبوک (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپیامبر در جریان جنگ تبوک اعلام بسیج عمومی کرد
اما بادیه نشینان دو گروه شدند بعضی از آنان نزد پیامبر آمدند و پیش او عذرهایی آوردند و از او اجازه خواستند که به جهاد نروند و بعضی دیگر در خانه ‌های خود نشستند و حتی از پیامبر اجازه ترک جهاد هم نخواستند.


اعلام بسیج عمومی

[ویرایش]

پیامبر اسلام دستوربسیج عمومی همه مسلمانان برای شرکت در جنگ تبوک را صادر نمود.
وجآء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقعد الذین کذبوا الله ورسوله سیصیب الذین کفروا منهم عذاب الیم.
و عذرآورندگان از اعراب، (نزد تو) آمدند که به آنها اجازه (عدم شرکت در جهاد) داده شود و آنها که به خدا و پیامبرش دروغ گفتند، (بدون هیچ عذری در خانه خود) نشستند بزودی به کسانی از آنها که مخالفت کردند (و معذور نبودند)، عذاب دردناکی خواهد رسید!
از آنجا که حتی بادیه نشینان معذور برای عذرخواهی نزد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم آمدند، بسیج عمومی و وجوب جهاد بر همگان استفاده می‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. توبه/سوره۹، آیه۹۰..    
۲. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۸، ص۷۸.    


منبع

[ویرایش]


مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «بادیه‌نشینان و غزوه تبوک (قرآن)»    


جعبه ابزار