بسمله در نامه سلیمان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر نامه ای که سلیمان نبی به ملکه سبا نوشت نامه را با نام خداوند شروع کرد.


سرآغاز نامه سلیمان

[ویرایش]

بسم الله الرحمن الرحیم، سرآغاز نامه سلیمان به ملکه سبا بوده آنجا که در قرآن خداوند می فرماید:
قالت... انی القی الی کتـب... • ... انه بسم الله الرحمـن الرحیم. (ملکه سبا) گفت‌ای سران (کشور) نامه‌ای ارجمند برای من آمده است•
که از طرف سلیمان است و (مضمون آن) این است به نام خداوند رحمتگر مهربان. .این نامه از سوى سلیمان است و محتوایش چنین است : به نام خداوند بخشنده مهربان ... (انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم )

ارزش نامه سلیمان

[ویرایش]

کرامت و ارزش نامه سلیمان علیه‌السّلام در دیدگاه بلقیس (ملکه سبا)، به علت شروع آن با بسمله بسیار زیاد بوده و در قرآن هم خداوند می فرماید:
قالت یـایها الملؤا انی القی الی کتـب کریم• انه من سلیمـن وانه بسم الله الرحمـن الرحیم. (ملکه سبا) گفت‌ای سران (کشور) نامه‌ای ارجمند برای من آمده است •
که از طرف سلیمان است و (مضمون آن) این است به نام خداوند رحمتگر مهربان.(جمله «و انه بسم الله الرحمن الرحیم» تعلیل دیگری برای بیان گرانمایه بودن نامه سلیمان علیه‌السّلام است،یعنی نامه‌ای که برای من آورده شده از دو جهت، کریم و مهم است: یکی اینکه از طرف سلیمان علیه‌السّلام است و دیگر آنکه با «بسم الله الرحمن الرحیم» شروع شده است.).علت کرامتش این است که این نامه از ناحیه سلیمان است ، چون ملکه سباء از جبروت سلیمان خبر داشت و مى دانست که چه سلطنتى عظیم و شوکتى عجیب دارد، به شهادت اینکه در چند آیه بعد از ملکه سباء حکایت مى کند که وقتى عرش خود را در کاخ سلیمان دید گفت : ((و اوتینا العلم من قبله و کنا مسلمین - ما قبلا از شوکت سلیمان خبر داشتیم و تسلیم او بودیم ))
((و انه بسم اللّه الرحمن الرحیم )) - یعنى این نامه به نام خدا آغاز شده و به این جهت نیز کریم است .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نمل/سوره۲۷، آیه۲۹.    
۲. نمل/سوره۲۷، آیه۳۰.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۱۵، ص۴۵۳.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۵، ص۳۵۸.    
۵. نمل/سوره۲۷، آیه۲۹.    
۶. نمل/سوره۲۷، آیه۳۰.    
۷. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج ۱۵، ص۵۱۰.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۲۴۵، برگرفته از مقاله «بسمله در نامه سلیمان ».    


رده‌های این صفحه : بسمله | حضرت سلیمان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار