بسمله در صید (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنا به آیات قرآن، بسمله در صید واجب است.


حکم بسمله در صید

[ویرایش]

وجوب تسمیه (بردن نام خدا) به هنگام فرستادن سگ تعليم‌ديده براى شكار:
«يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ‌ ...؛از تو سؤال مى‌كنند چه چيزهايى براى آنها حلال شده است؟ بگو: هر آنچه پاكيزه است، براى شما حلال گرديده؛ و سگهاى شكارى تعليم يافته كه از آنچه خداوند به شما ياد داده است به آنها تعليم داده‌ايد از آنچه براى شما صيد مى‌كنند و نگاه مى‌دارند، بخوريد؛ و نام خدا را به هنگام فرستادن آنها بر آن ببريد....»
يكى از احتمالات در مورد «واذكروا اسم اللَّه عليه» اين است هنگام فرستادن سگ شكارى (براى شكار) نام خدا را ببريد.

عدم بسمله در صید

[ویرایش]

نبردن نام خدا به هنگام فرستادن سگ براى شكار، موجب حرمت حيوان صيد شده:
«يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ‌ ....؛از تو سؤال مى‌كنند چه چيزهايى براى آنها حلال شده است؟ بگو: هر آنچه پاكيزه است، براى شما حلال گرديده؛ و سگهاى شكارى تعليم يافته كه از آنچه خداوند به شما ياد داده است به آنها تعليم داده‌ايد از آنچه براى شما صيد مى‌كنند و نگاه مى‌دارند، بخوريد؛ و نام خدا را به هنگام فرستادن آنها بر آن ببريد....»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۴.    
۲. زمخشری، محمود بن عمر، الکشّاف، ج ۱، ص ۶۰۷.    
۳. سیوری، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج ۲، ص ۳۱۰.    
۴. مائده/سوره۵، آیه۴.    
۵. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۵، ص۳۲۵.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۸، ص۴۷۰، برگرفته از مقاله «بسمله در صید».    


رده‌های این صفحه : بسمله | صید | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار