بسط ید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبسط ید به معنای زمامدارى جامعه است. از این عنوان در باب هاى متعدّدى از قبیل صلاة، زکات، جهاد و حدود سخن رفته است.


بسط ید در کلام فقها

[ویرایش]

عنوان بسط ید در كلمات فقها در ارتباط با برخى شئون امامت كه جنبه‌ی اجرایى دارد، به كار رفته ومراد از آن، حاکمیت بالفعل امام علیه السّلام یا نائب او است.

مشروط بودن احکام حکومتی به بسط ید

[ویرایش]

اجراى آن بخش از احكامى كه منوط به حکومت اسلامی است- و از آنها به احکام حكومتى تعبیر مى‌شود- مانند اقامه‌ی نماز جمعه (بنابر قولى)، نصب كارگزاران براى جمع‌آورى زكات، جهاد ابتدایی، اجراى حدود (بنابر قولى)، انعقاد پیمان ذمه و صلح با كفّار و امان عمومى دادن به آنان- مشروط به بسط ید امام علیه السّلام یا نائب او است.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۱۱۰‌.    جعبه ابزار