بسطام (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبسطام ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

بسطام بن مصقله، از رجال سیاسی و نظامی عرب در سده‌ی اول هجری بود و نسبش به بکر بن وائل از قبیله‌ی شیبان
بسطام بن قیس بن مسعود، ابوالصهباء از شجاعان عرب جاهلی، شاعر و «سیدّی» از بنوشیبان که نامدارترین و اشرافیترین خاندانهای بدوی عرب در آن زمان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار