بسطام بن مرّه فارسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبسطام بن مرّه فارسی (م قرن سوم هجری)، از محدثان قرن سوم هجری قمری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

در کتب رجالی از خصوصیات بسطام بن مرّه فارسی چندان ذکر نشده است.
او از عبدالرحمان بن یزید فارسی و اسحاق بن حسان بهره برده و ابراهیم بن‌ هاشم، علی بن محمد کاشانی
[۳] نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۲، ص۲۴.
و معلی بن محمد بصری از شاگردان اویند.
تاریخ درگذشت بسطام به دست نیامد، اما با توجه به اینکه استادش اسحاق بن حسان با واسطه هیثم بن واقد جزری، راوی از امام صادق (علیه‌السّلام) بوده و شاگردش معلی بن محمد (م حدود ۲۵۵ هـ) است،
[۱۰] صدر حاج‌ سيدجوادی، احمد، دائرة المعارف تشیع، ج۴، ص۴۸۹.
می‌توان وی را از رجال قرن سوم به شمار آورد.

آثار

[ویرایش]

تالیف بسطام فارسی کتاب الحدیث می‌باشد.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۲۱۲.    
۲. عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، ج۲، ص۱۵.    
۳. نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۲، ص۲۴.
۴. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۱۱.    
۵. تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ج۱، ص۲۷۶.    
۶. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۱۲۰.    
۷. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱۲، ص۲۰۸.    
۸. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۳، ص۲۰۴.    
۹. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۴۳۶.    
۱۰. صدر حاج‌ سيدجوادی، احمد، دائرة المعارف تشیع، ج۴، ص۴۸۹.
۱۱. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۱۵.    
۱۲. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۵۶.    
۱۳. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۳، ص۵۶۷.    
۱۴. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۲، ص۳۱۲.    
۱۵. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱۲، ص۲۰۷.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۲۰۰، برگرفته از مقاله «بسطام بن مرّه فارسی».


جعبه ابزار