بسط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبسط در فقه به دو معنا بکار رفته است، یکی به معنای پخش و توزیع کردن و دیگری به معنای حاکمیت.


کاربرد فقهی بسط

[ویرایش]

از بسط به معناى اوّل، در برخى باب ها نظیر زکات، به مناسبت سخن رفته است.

حکم بسط در زکات

[ویرایش]

بسط زکات در میان همه ی اصناف مستحق زکات و نیز در میان همه ی افراد یک صنف، واجب نیست و مى‌ توان آن را به یک نفر از یک صنف داد. هرچند برخى بسط آن را بر اصناف مستحب دانسته‌اند. بعضى استحباب آن را نپذیرفته‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۲۲۴.    
۲. حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۳۳۸.    
۳. عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الافهام، ج۱، ص۴۲۷.    
۴. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۲۲۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۱۱۰‌.    


رده‌های این صفحه : زکات | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار