بسر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبسر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

بسر (فقه)، به معنای خرمای نارس

بسر بن سفیان، از صحابه پیامبر و از بزرگان خزاعه
بسر بن ارطاة، یکی از سرداران معاویة بن ابی سفیان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار