بسر بن سفیان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از بزرگان قبیله خزاعه فردی است به نام بسر که فرزند سفیان می باشد.


بسر

[ویرایش]

بسر: بشر بن سفیان، از بزرگان قبیله خزاعه بود.
برخی مفسران ، نزول آیه ۶۷ سوره حج را درباره نزاع وی و دو تن دیگر با پیامبر صلی الله علیه وآله در خصوص ذبح حیوانات دانسته‌اند که خداوند، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم را از نزاع با آنان برحذر داشت.
[۵] غررالتبیان، ص۳۵۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حمیری، عبدالملک بن هشام، السیرة النبویه، ج۲، ص۳۱۱.    
۲. بغدادی، محمد بن سعد، الطبقات الکبری، ج۱، ص۲۲۴.    
۳. حج/سوره۲۲، آیه۶۷.    
۴. عبد الله الزید، معالم التنزیل، ج۵، ص۶۲۶.    
۵. غررالتبیان، ص۳۵۴.


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۲۴۴، برگرفته از مقاله «بسر بن سفیان».    


جعبه ابزار